LINE : neng14k
23/1/2019 7:33 PM

ถมที่ทำไม

การถมที่อาจเป็นเรื่องสามัญธรรมดาทั่วไปที่ทุกคนคุ้นเคยหากคุ้นเคยกับการสร้างบ้านหรือทำการยกบ้านมาก่อน เพราะทั้ง 2 อย่างต่างก็ต้องทำการถมที่ก่อนทั้งนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้นะหว่างการดำเนินการสร้างบ้านหรือยกบ้านเกิดปัญหาที่ดินทรุดลงไปได้ ซึ่งเรื่องการทรุดตัวของดินสามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะได้ทำการถมที่ไปแล้ว การทรุดของพื้นดินเกิดได้จากหลายๆสาเหตุ เช่น

  • หลังจากถมดินในครั้งก่อนมีปัญหา เช่น เนื้อดินที่อัดลงไปไม่แน่นพอ ทำให้มีโพรงอยู่ข้างใน เมื่อเวลาผ่านไปดินจะค่อยๆยุบตัวลง อาจจะเพราะการเปลี่ยนแปลงของอากาศซึ่งผลต่ออากาศในโพรง หรือจะเป็นน้ำฝนก็ได้ รวมไปถึงน้ำหนักของดินและวัตถุบนพื้นดิน ซึ่งการแก้ต้องทำโดยการนำรถใหญ่เช่นรถแทรกเตอร์มาอัดพื้นดินลงไปหลายๆรอบ จนกว่าพื้นดินจะแน่นพอ
  • ที่ดินเป็นที่ขังของน้ำ ที่ดินประเภทนี้จะมีการยุบตัวลงเป็นปกติอยู่แล้ว และจะหยุดยุบตัวลงไปเองแต่เราอาจจะใช้การอัดพื้นดินด้วยรถแทรกเตอร์ช่วยได้
  • โพรงที่เกิดจากการสูบน้ำบาดาล เป็นปัญหาที่ไม่มีทางแก้ เนื่องจากระดับของน้ำบาดาลอยู่ลึกมาก

ก่อนการอัดหรือถมที่ดินทุกครั้งต้องกำจัดสิ่งของบนพื้นดินจำพวกวัชพืช ขี้โคลน ขี้เลนหรือตอไม้ต่างๆออกไปก่อน อาจจะใช้วิธีเผาสำหรับวัตถุที่เผาได้ แต่ต้องทำการควบคุมเพลิงให้ดี และใช้วิธีลอกออกสำหรับขี้โคลนและขี้เลน เพื่อป้องกันการไถลของดินและโพรงใต้ดินหลังการถมที่ดิน

โดยทั่วไปการถมที่จะทำเมื่อเราต้องการจะสร้างวัตถุลงไปบนพื้นผิวเหนือดินนั้น และทำไปเพื่อให้โครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างสามารถคงรูปอยู่ได้อย่างมั่นคง ส่งปลูกสร้างที่ต่างการก็ต้องการความแน่นของดินที่ต่างกัน ในการกำหนดว่าเราต้องทำการบดอัดแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานพื้นที่นั้นอย่างไร เช่น หากต้องการสร้างตึก ก็จะเน้นไปที่ความแน่นและความสม่ำเสมอของพื้นดินเช่นเดียวกับการก่อสร้างถนนที่ต้องการความหนาแน่นของดินสูงเพื่อไม่ให้ถนนเกิดการแตกร้าวในภายหลังหากเกิดเหตุการณ์ดินทรุดทั้งจากการใช้งานถนนเองหรือภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วม แต่ถ้าหากต้องการทำเป็นสวนอาจจะไม่ต้องการที่ดินแน่นมากเท่า 2 กรณีแรกที่บอกไป

ข้อควรระวังอย่างหนึ่งในการถมที่ของการสร้างบ้านที่มีรั้วคือ จะต้องคิดไว้เสมอว่าแรงดันในดินนั้นออกมาทุกทิศทางไม่เพียงแต่แรงแนวลงเท่านั้น ยังมีแรงออกด้านข้างด้วย ซึ่งแรงนั้นจะส่งผลกระทบต่อรั้วบ้านของเราโดยตรง หากเราสร้างรั้วได้ไม่แข็งแรงดีพอ รั้วบ้านก็อาจจะพังได้อย่างง่ายดาย