LINE : neng14k
23/1/2019 7:33 PM

ประเภทของดินที่ถม

ดินลูกรัง ดินลูกรังเป็นดินที่มีคุณสมบัติเป็นดินตื้นที่มีกรวด หรือมีเศษหินปะปนกันอยู่มาก ทำให้ดินมีปริมาณเนื้อดินที่น้อยลง ไม่เหมาะกับการเกษตร ปลูกต้นไม้ แต่เหมาะสำหรับการทำถนน หากมีที่ดินมาก สามารถแบ่งใช้ประโยชน์การใช้สอยของดินได้ เช่น ทำถนน ลานจอดรถ จะใช้เป็นดินลูกรัง ส่วนบริเวณที่ปลูกต้นไม้ ก็ควรจะใช้หน้าดินถม

 

หน้าดิน เป็นดินที่มีความละเอียด จับแล้วรู้สึกนุ่มมือ แต่จะสากมือในสภาพที่หน้าดินร่วนหรือแข็งตัว เป็นดินที่อยู่ด้านบนของผิวดิน ในระดับครึ่งเมตรอาจลึกกว่านิดหน่อย หน้าดินจะเป็นดินที่สีดำ ดินชนิดนี้เหมาะสมแก่การเพาะปลูก เหมาะแก่สำหรับการถมเพื่อปลูกต้นไม้ แต่การเกษตรจะมีราคาสูงกว่าดินประเภทอื่นๆ ไม่ควรนำมาใช้ในการถมดิน

 

ดินเหนียว เป็นดินที่มีความนุ่มอยู่ในตัว อุ้มน้ำได้ดี ถ้าเราเอามือไปสัมผัสตอนที่ยังอุ้มน้ำ ดินเหนียวจะมีความนุ่มลื่นมือแต่อาจจะสากเล็กน้อย แต่ถ้าเราไปสัมผัสดินเหนียวตอนที่เซตตัว ก็จะมีความแข็งมากจนคล้ายก้อนหิน แต่สามารถใช้มือขยี้ให้แตกออกจากกันได้ ดินชนิดนี้เป็นดินที่นิยมการใช้ถมที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้าน สร้างอาคาร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพราะหาง่าย ราคาเหมาะสม

ดินทราย เป็นดินที่มีขนาดทราย เนื้อดินเป็นการเกาะตัวกันหลวม ๆ เป็นเม็ดเดี่ยว ๆ ถ้าสัมผัสหน้าดินทรายเมื่ออยู่ในสภาพแห้ง และจะรู้สึกสากมือเมื่อลองกำดินที่แห้งแล้วคลายออก แตกออกจากกันได้ แต่ถ้ากำดินอยู่ในสภาพชื้น สามารถทำให้เป็นก้อนหลวม ๆ ดินทรายเป็นดินที่มีการระบายน้ำ แต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ และมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำ ความสามารถในการยึดธาตุอาหารมีน้อย พืชที่ขึ้นบนทราย มักจะขาดธาตุอาหาร จึงไม่เหมาะในการปลูกพืช แต่นิยมใช้ในการผสมวัตถุอื่น ๆ เพื่อทำลานจอดรถ ทำถนนมากกว่า ดินทราย ไม่เหมาะในการถมดิน เพราะจะมีปัญหาการไหลของดิน ถ้าจำเป็นใช้ดินทราย จำเป็นต้องบดดินทราย เพื่อที่ไม่ให้ดินทรุดตัวและไหลในบริเวณใกล้เคียง ดินทรายมีราคาถูก เหมาะในการทำจัดสรร สร้างหมู่บ้าน เป็นต้น ถ้าเป็นเขตน้ำท่วม จะต้องถมให้สูง เพื่อจะลดปัญหาเรื่องการระบายน้ำ

ดินผสมอิฐหักหรือผสมเศษขยะ เหมาะสำหรับนำมาถมพื้นที่ที่ทำถนนภายในบ้าน ไม่ปลูกต้นไม้ จะมีราคาถูก และมีปัญหาเมื่อถมที่ดินก่อนก่อสร้าง จะเป็นอุปสรรค คือมีเศษอิฐขนาดใหญ่ จะทำให้เป็นปัญหาในการตอกเสาเข็มนั่นเอง